Carta de Figueres o Manifest Fundacional 1997

Manifest que declara els principis de la Associació