Manifest contra la reunificació dels museus d’arqueologia, Etnologia i Història.

El 19 de febrer de 2010 vam signar un manifest contra la reunificació dels museus d’Arqueologia, Etnologia i Història (futur Museu de Ciències Socials).
Veure Aula  “Projecte del Museu de les ciències Socials de Catalunya a debat”>>