Façana Marítima de Sitges

 

Des de gener de 2010 Al costat de la plataforma de Sitges, ens afegim a l’ al·legació al projecte de reforma de la façana marítima de Sitges.
Veure Campanya Plataforma de Sitges>>

Veure avanços de la Campanya novemmbre 2011>>