Comunicat de SOS MONUMENTS, Associació  per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural

Davant del fets succeïts a Catalunya al llarg de la jornada del passat 1
d’octubre, i dins del màxim respecte a la pluralitat de la societat catalana,
manifestem el nostre posicionament en favor de la llibertat d’expressió i la
democràcia i condemnem  la violència indiscriminada i desproporcionada contra la societat civil catalana, que ha vulnerat els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans.